PHP: Sprawdzanie pozycji w Google

Poniżej przedstawiam darmową klasę do sprawdzania pozycji w Google. Jest w pełni konfigurowalna, przez co mam nadzieję, że sprosta wymaganiom. W razie jakiś problemów czy uwag piszcie na mojego maila.

Wymagania

Aby móc w pełni korzystać z klasy checkPosition, należy się upewnić, czy na serwerze są dostępne:

Przykłady - czyli jak używać?

Jeśli chcemy sprawdzić kilka fraz dla jednej domeny:

$c = new checkPosition( array( 'http://strona.pl' ), array( 'fraza 1', 'fraza 2', 'fraza 3' ) );

lub jeśli chcemy sprawdzić kilka domen dla jednej frazy:

$c = new checkPosition( array( 'http://strona.pl', 'http://strona2.pl', 'http://strona3.pl' ), array( 'fraza 1' ) );

Następnie trzeba wywołać metodę, która sprawdzi i zapisze wyniki:

$c->getRank();

Wyniki znajdują się w:

$c->getResults();

Ustawienia skryptu

Dla bardziej wymagających, w skrypcie można zmienić kilka parametrów.

Wyniki w formacie JSON

Tak, jest to możliwe! Jeżeli tworzysz skrypt w JS i chcesz sprawdzać wyniki w Google za pomocą AJAX, to klasa może zwrócić wyniki w formacie JSON. Wystarczy, że wywołamy metodę setFormat:

$c->setFormat( 'json' );

Limit wyników

Za pomocą metody setLimit( x ) (gdzie x to liczba) można ustawić ile wyników w Google sprawdzamy:

$c->setLimit( 30 );

Inny Datacenter?

To też nie jest problem. Za pomocą metody setDC() można ustawić serwer na jakim będzie sprawdzana pozycja. Domyślnie jest to www.google.pl, w parametrze można podać inny adres Google, czy też adres IP:

$c->setDC( '11.22.33.44' );

Język

Metodą setLang( l ), gdzie l jest prefiksem danego kraju np. pl. en, de, fr, można zmienić parametr hl w Google. Domyślnie ustawione jest pl.

$c->setLang( 'en' );

Download

Pobierz skrypt

Wsparcie

Jeżeli chcesz podziękować za skrypt, możesz przekazać mi symbolicznego "piątaka" :). Dzięki.